Hiwweltour Aulheimer Tal, © Dominik Ketz© Dominik Ketz
Blick über den Weinhang Hiwweltour Heideblick, © © Dominik Ketz© © Dominik Ketz
Kiefernwälder am Eichelberg, © Dominik Ketz© Dominik Ketz