Oproep voor financiering voor basisdiensten op het platteland

Bevordering van basisdiensten op het platteland

In het kader van de gezamenlijke taak verbetering landbouwstructuur en kustbescherming (GAK) worden twee nieuwe financieringsmaatregelen aangeboden. In Rijnland-Palts worden deze maatregelen uitgevoerd in de LEADER-regio's als onderdeel van het “Ontwikkelingsprogramma voor milieumaatregelen, landbouw, plattelandsontwikkeling en voeding” (kortweg EULLE). Daartoe heeft het rijk een oproep voor financiering gepubliceerd en om projectvoorstellen gevraagd voor de volgende maatregelen:

1) Financiering van micro-ondernemingen die basisdiensten verlenen (GAK 8.0)

Als onderdeel van GAK 8.0 kunnen zelfstandige micro-ondernemers met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro subsidies ontvangen van 40% van de in aanmerking komende uitgaven als de minimis-steun.

2) Faciliteit voor lokale basisvoorzieningen (GAK 9.0)

Als onderdeel van GAK 9.0 kunnen gemeenten, gemeentelijke verenigingen, deelnemende gemeenschappen en hun verenigingen, evenals rechtspersonen zonder winstoogmerk subsidies ontvangen van 60% van de subsidiabele uitgaven en natuurlijke personen, partnerschappen, andere publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke beurzen van 40% van de Ontvang in aanmerking komende uitgaven.

In 2017 is ongeveer 3,1 miljoen euro (inclusief vastleggingskredieten) gereserveerd voor de twee financieringsmaatregelen.

De projecten moeten zich in een LEADER-gebiedsetting bevinden. De selectie van de projecten wordt gemaakt door de LAG Rheinhessen. De oproep tot financiering en de selectiecriteria vindt u hiernaast.

Contactgegevens:

Contactgegevens: