Februari 2019

LAG Rheinhessen bevordert ook vrijwilligerswerk in 2019

Voorstellen voor vrijwillige burgerprojecten kunnen worden ingediend tot 15 mei 2019

De Lokale Actiegroep (LAG) Rheinhessen heeft dit jaar de mogelijkheid om “vrijwillige burgerprojecten” te steunen met overheidsmiddelen. Met deze oproep tot financiering krijgen vrijwilligers in de LEADER-regio Rheinhessen de kans om zonder bureaucratie steun te krijgen voor kleine projecten zonder winstoogmerk. Hiervoor heeft de LEADER-regio Rheinhessen in totaal 20.000 euro beschikbaar.

Aangepakt zijn non-profitorganisaties, verenigingen, belangengroepen of losse verenigingen van individuen die bijdragen aan het versterken van vrijwillige maatschappelijke betrokkenheid in de LEADER-regio. U kunt voor elke afzonderlijke maatregel ondersteuning krijgen tot 2.000 euro. Er zullen vooral projecten worden gefinancierd die bijdragen aan bijscholing en kwalificatie voor vrijwilligerswerk of die ook laten zien hoe meer mensen kunnen worden overgehaald voor vrijwilligerswerk.


De reeks

  • Indiening van de blijk van belangstelling bij het LAG-bureau vóór 25 mei 2019
  • Evaluatie en selectie van de projecten op basis van selectiecriteria in de aanbestedingsprocedure door het besluitvormingsorgaan van de LAG
  • Sluiting van een doelovereenkomst met de LAG Rheinhessen
  • Na voltooiing van het burgerproject: dien de kostenverklaring en het uitvoeringsverslag uiterlijk 15 oktober 2019 in bij het LAG-bureau
  • Betaling van de middelen door het LAG-bureau

De promotie

WHO?

Er worden non-profitorganisaties, verenigingen, belangengroepen en losse verenigingen van individuen gefinancierd

Geen financiering voor politieke partijen, gemeentelijke instanties, sportclubs of bedrijven, of individuen

Wat?

Met het burgerproject moet een goed doel worden verwezenlijkt

Materiële kosten zijn subsidiabel, eventuele werkzaamheden dienen op vrijwillige basis te worden verricht

(Het promoten van gebruikte artikelen is niet mogelijk)

Hoe veel?

De hoogte van de financiering is afhankelijk van het aantal behaalde punten in de projectselectiecriteria: Basisfinanciering (minimaal 5 punten) max. 1.000 euro; Premiefinanciering (minimaal 10 punten) max. 2.000 euro

Het is een vast bedrag. Het bedrag van de financiering mag het bedrag van de investeringskosten niet overschrijden.


De selectiecriteria

  • Het project is innovatief
  • Het project is regionaal effectief
  • Het project levert een bijdrage / voorgestelde oplossing voor de "toekomst van vrijwilligerswerk"
  • Het project draagt bij aan de kwalificatie van vrijwilligerswerk

Voor elk selectiecriterium kunnen maximaal 10 punten worden toegekend, afhankelijk van de mate waarin het doel is behaald. Een project moet minimaal 5 punten behalen (basisfinanciering). Er kan premiefinanciering worden gegeven aan individuele projecten die bijdragen tot het behalen van ten minste drie transversale doelstellingen in overeenstemming met sectie 6 van het LILE en die een minimumscore van 10 punten behalen.

De feiten in één oogopslag
Financieringsbudget: 20.000 euro (staatsfondsen)
Datum van de financieringsoproep: 1 februari 2019

Indieningstermijn voor blijken van belangstelling:

15 mei 2019
Projectselectie door de LAG Rheinhessen: Begin juni 2019
Deadline voor de eindafrekening
(Indiening van implementatierapporten
en facturen van LAG Rheinhessen)
15 oktober 2019


Het LAG Rheinhessen-kantoor beantwoordt graag al uw vragen.

LAG Rheinhessen
Sandra Lange (Management I Regiomanagement)
Mareike Fox (assistent regiomanagement)

c / o Wirtschaftsförderungs-GmbH voor de wijk Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Strasse 36
55232 Alzey

Tel. 06731/408 - 1022 of -1023; Fax 06731/408 1500,
LAG@Alzey-Worms.de; www.lag-rheinhessen.de

Contactgegevens:

Contactgegevens:

Rheinhessen biedt nog veel meer

Evenementen & Wijnfestivals

terug

Evenementen & Wijnfestivals
Forfaitaire & dagelijkse programma?s

terug

Forfaitaire & dagelijkse programma?sWijnbouwers & Wineries

terug

Wijnbouwers & Wineries
Onze Service Contact:

Heeft u hulp nodig bij een boeking? Wij helpen u graag!

(0049) 6136 9239822Ma-Do:08:30-16:30Vr:08:30-15:00Of gewoon per e-mailservice@rheinhessen.info