Januari 2019

Financieringsoproep: EIP-Agri in Rijnland-Palts

Het ministerie van Landbouw in Rijnland-Palts is op zoek naar ideeën in het kader van het "Europees innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw" (EIP-Agri). Op 4 februari 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats.

De tweede oproep tot financiering is daarmee gestart. De hoofdthema's zijn: Landbouw 4.0, digitalisering, milieuvriendelijke teeltmethoden en diervriendelijke houderij.

De focus van de financieringsprojecten is samenwerking. Boeren moeten samenwerken met actoren uit de wetenschap / onderzoek, advisering en ondernemers in de stroomopwaartse en stroomafwaartse gebieden of andere geïnteresseerde partijen in de waardeketen in zogenaamde operationele groepen (OG) om hangende vragen te verduidelijken en oplossingen voor problemen te ontwikkelen.

Op 4 februari 2019 vindt een informatie-evenement over de oproep tot financiering plaats in het servicecentrum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, locatie Oppenheim. Aanmelden hiervoor is vanaf begin januari mogelijk bij de volgende contactpersoon.

Instituut voor Ruraal Structureel Onderzoek (IfLS)

Kurfürstenstrasse 49

60486 Frankfurt am Main

Telefoon: 069 9726683-11; -17

Mail: eip-rlp@ifls.de


Deelname en maaltijden zijn gratis.


Het aantal deelnemers is beperkt, registreer u voor 25 januari 2019 online:
https://anmeldung-eip-agri-rheinland-pfalz.questionpro.eu

Actieplannen kunnen worden ingediend tot 17 juni 2019.


U kunt meer informatie over financiering vinden op: http://www.eler-eulle.rlp.de/Internet/global/inetcntrmwvlw.nsf/dlr_web_full.xsp?src=RF50TCI9BX&p1=Y7CLIEN656&p3=F7K84AM7D7&p4=U31MKGMG

Informatie over reeds goedgekeurde projecten uit Rijnland-Palts en heel Duitsland is te vinden in de EIP-Agri-database van het Duitse netwerkagentschap voor plattelandsgebieden:
h ttps: //www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/eip-agri/eip-datenbank/

Contactgegevens:

Contactgegevens: