Gasttoelating en plaatsingsvoorwaarden voor gastheren in Rheinhessen

Rheinhessen-touristik GmbH, hierna afgekort als RHT, bemiddelt accommodatie van gastheren en particuliere verhuurders (hotels, pensions, pensions, priv├ękamers en vakantieappartementen), hierna uniform "gastheren" genoemd, in Rheinhessen in overeenstemming met het huidige aanbod. De volgende voorwaarden worden overeengekomen, voor zover deze van kracht zijn , Inhoud van het gasttoegangs- / verblijfscontract dat tot stand komt tussen de gast en de gastheer bij een boeking en regelt naast de wettelijke bepalingen de contractuele relatie tussen de gast en de gastheer en de bemiddelingsactiviteiten van RHT. Lees deze voorwaarden aandachtig door.

1. Positie van de RHT; Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden voor gastenverblijf

Voor het sluiten van contracten geldt het volgende, afhankelijk van het tijdstip van het sluiten van het contract (dit wordt ingevolge de nieuwe reiswetgeving die op 01.07.2018 van kracht wordt, bepaald volgens de wettelijke regeling na het moment van het sluiten van het contract):

1.1. Het volgende is van toepassing op alle contracten afgesloten voor 1 juli 2018:

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, treedt RHT slechts op als tussenpersoon. Zij is niet aansprakelijk voor de door de verhuurder verstrekte informatie over prijzen en diensten. Eventuele aansprakelijkheid van RHT uit de agentuurovereenkomst blijft onaangetast.

1.2. Het volgende is van toepassing op alle contracten afgesloten na 30 juni 2018:

a) RHT is de exploitant van de respectieve websites of de uitgever van overeenkomstige host-directories, catalogi, flyers of andere gedrukte media en online-optredens, voor zover hij daar uitdrukkelijk wordt aangeduid als de uitgever / exploitant.

b) Voor zover de RHT diensten van de gastheer regelt (accommodatie, maaltijden en de eigen ondersteunende diensten van de gastheer) die geen significant deel uitmaken van de totale waarde van de diensten van de gastheer en noch een essentieel kenmerk van het dienstenpakket van de gastheer of de RHT zelf vertegenwoordigen, noch als zodanig worden geadverteerd RHT heeft alleen de functie van tussenpersoon.

c) RHT heeft als tussenpersoon de positie van aanbieder van samenhangende reisdiensten, voor zover aan de eisen voor een aanbod van samenhangende reisdiensten door RHT wordt voldaan volgens de wettelijke bepalingen van artikel 651w BGB.

d) Onverminderd de verplichtingen van RHT als aanbieder van aanverwante reisdiensten (in het bijzonder de overdracht van het formulier voorzien door de wet en de implementatie van geldbescherming van klanten in het geval van een incasso-activiteit door RHT) en de juridische gevolgen van niet-naleving van deze wettelijke verplichtingen, is RHT in het geval van de voorwaarden onder b) of c) noch de reisorganisator, noch de contractpartner van het gastverblijfcontract dat tot stand komt bij een boeking. Het is daarom niet aansprakelijk voor de informatie die door de host wordt verstrekt over prijzen en diensten, voor de levering van diensten zelf of voor tekortkomingen.

Het volgende is van toepassing op alle contracten, ongeacht het tijdstip waarop het contract wordt gesloten:

1.3. De huidige Gastaccommodatie Voorwaarden zijn, voor zover effectief overeengekomen, van toepassing op alle boekingen van accommodaties waarvan de boekingsbasis de door RHT gepubliceerde host directory is, of op boekingen op basis van de overeenkomstige aanbiedingen op internet.

1.4. De gastheren behouden zich het recht voor om in individuele gevallen met de gast andere voorwaarden of voorschriften overeen te komen die afwijken van of een aanvulling vormen op de volgende voorwaarden.

2. Sluiting contract, reisbureau, informatie in hotelgidsen

2.1 Met de boeking biedt de gast de gastheer een bindende afsluiting van het gastenverblijfcontract, indien nodig na eerdere niet-bindende informatie van de gastheer over zijn accommodatie en de actuele beschikbaarheid ervan. De basis van dit aanbod is de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de boekingsbasis (bijv. Beschrijving van de locatie, uitleg van de classificatie), voor zover deze beschikbaar is voor de gast bij het boeken.

2.2 De boeking van de gast kan worden gemaakt via een van de boekingskanalen die door de gastheer worden aangeboden, d.w.z. mondeling, schriftelijk, per telefoon, fax of e-mail.

2.3 Het contract komt tot stand na ontvangst van de acceptatieverklaring (boekingsbevestiging) van de gastheer of RHT als zijn vertegenwoordiger. De aanvaardingsverklaring vereist geen specifiek formulier, zodat mondelinge en telefonische bevestigingen juridisch bindend zijn voor de gast en de gastheer.

...
Toon op kaart

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Kreuzhof 1

55268 Nieder-Olm

Tel: (0049) 6136 923980
E-Mail: info@rheinhessen.info

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Kreuzhof 1

55268 Nieder-Olm

Tel: (0049) 6136 923980
E-Mail: info@rheinhessen.info