Reizen boeken

REISVOORWAARDEN VOOR PAKKET PAKKETTEN VAN RHEINHESSEN-TOURISTIK GMBH VOOR BOEKINGEN GELDIG VANAF 01.07.2018

Beste gast,

wij vragen je onderstaande reisvoorwaarden voor arrangementen goed door te lezen. Deze reisvoorwaarden, voor zover effectief opgenomen, maken deel uit van de reisovereenkomst die u - hierna te noemen "reiziger" of "klant" - met Rheinhessen-Touristik GmbH, hierna afgekort als RHT, als reisorganisator na 30 juni 2018 afsluit. Deze reisvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de arrangementen van RHT. Ze zijn niet van toepassing op de bemiddeling van diensten van derden (zoals gastrondleidingen en toegangskaarten) en niet op overeenkomsten voor accommodatiediensten of hun bemiddeling. Ze vullen de wettelijke bepalingen van §§ 651a - y BGB (Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 250 en 252 van de EGBGB (Inleidende wet van de BGB) aan en vullen ze in:

Let op: de RHT arrangementen zijn niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

1. Totstandkoming van het contract

1.1 Met de boeking (reisregistratie), die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail kan geschieden, biedt de klant RHT het sluiten van een bindende reisovereenkomst aan. De basis van zijn aanbod zijn de reisbeschrijving, deze reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie in de boekingsbasis (catalogus, host directory, internet), voor zover deze beschikbaar is voor de klant.

1.2 De reisovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de reisbevestiging (aanvaardingsverklaring) door de reisorganisator. Bij of onmiddellijk na het sluiten van het contract bezorgt de reisorganisator de klant een reisbevestiging die voldoet aan de wettelijke vereisten voor de inhoud ervan op een permanente gegevensdrager (waardoor de klant de verklaring ongewijzigd kan houden of opslaan zodat deze binnen een redelijke termijn voor hem toegankelijk is, bijv. op papier of per e-mail), tenzij de reiziger recht heeft op een reisbevestiging in papieren vorm volgens artikel 250, § 6, lid 1, zin 2 EGBGB, omdat het contract is gesloten in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten de bedrijfsruimten .

1.3 Voor zover RHT de mogelijkheid biedt tot een bindende boeking door middel van een elektronische contractafsluiting via een internetplatform, geldt voor deze contractafsluiting het volgende:

a) Het online boekingsproces wordt met de juiste informatie aan de klant uitgelegd. Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

b) De klant kan op elk moment een correctie-optie gebruiken, die hem tijdens het boekingsproces wordt uitgelegd, om individuele gegevens te corrigeren of te verwijderen of om het volledige online boekingsformulier opnieuw in te stellen.

c) Na het voltooien van de selectie van de reisdiensten die de klant nodig heeft en het invoeren van zijn persoonlijke gegevens, worden alle gegevens inclusief alle essentiële informatie over prijzen, diensten, geboekte aanvullende diensten en eventuele reisverzekeringspolissen weergegeven. De klant heeft de mogelijkheid om de hele boeking te annuleren of een nieuwe te maken.

d) Door het activeren van de knop "boeken met betalingsverplichting" biedt de klant RHT het sluiten van een bindend reiscontract aan. Activering van deze knop leidt tot het sluiten van een reiscontract dat betaalbaar is indien RHT een boekingsbevestiging ontvangt Het klikken op de knop "boeken met betalingsverplichting" geeft de klant geen recht op het sluiten van een reisovereenkomst. Het staat RHT vrij om het contractaanbod (boeking) van de klant te accepteren of af te wijzen.

e) Indien er geen realtime boekingsbevestiging is, bevestigt RHT de ontvangst van de boeking direct elektronisch aan de klant. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en geeft geen recht op het sluiten van het reiscontract in overeenstemming met het boekingsverzoek van de klant.

f) De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de klant de boekingsbevestiging ontvangt, die RHT in de tijdens het boekingsproces gespecificeerde vorm per e-mail, fax of post naar de klant stuurt.

1.4 Indien de boekingsbevestiging van RHT afwijkt van de door de klant gemaakte boeking, dan is er een nieuw aanbod van RHT waaraan zij gedurende 7 dagen vanaf de datum van de boekingsbevestiging gebonden is. Het contract komt op basis van ...

Toon op kaart

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Kreuzhof 1

55268 Nieder-Olm

Tel: (0049) 6136 923980
E-Mail: info@rheinhessen.info

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Kreuzhof 1

55268 Nieder-Olm

Tel: (0049) 6136 923980
E-Mail: info@rheinhessen.info

Rheinhessen biedt nog veel meer

Evenementen & Wijnfestivals

terug

Evenementen & Wijnfestivals
Forfaitaire & dagelijkse programma?s

terug

Forfaitaire & dagelijkse programma?sAccommodaties & Hotels

terug

Accommodaties & HotelsWijnbouwers & Wineries

terug

Wijnbouwers & Wineries
Onze Service Contact:

Heeft u hulp nodig bij een boeking? Wij helpen u graag!

(0049) 6136 9239822Ma-Do:08:30-16:30Vr:08:30-15:00Of gewoon per e-mailservice@rheinhessen.info