Juni 2020

Oproep voor het indienen van LEADER-projecten in Rheinhessen

De deadline voor particuliere, non-profit en publieke sponsors is 19 juli 2020

De lokale actiegroep van de LEADER-regio Rheinhessen start een nieuwe projectoproep in de financieringsperiode 2014 - 2020. Geïnteresseerde particulieren, publieke sponsors, verenigingen en organisaties hebben tot 19 juli 2020 de tijd om hun ideeën in te dienen bij het LEADER-kantoor in Alzey. In de huidige oproep is in totaal € 183.000 (inclusief ELFPO-middelen tot € 123.000) beschikbaar voor het subsidiëren van innovatieve projecten in de LEADER-regio Rheinhessen.

De selectie van in aanmerking komende projecten zal worden gemaakt door het bestuur van de LAG Rheinhessen, vermoedelijk op 31 augustus 2020 in een aparte vergadering. De kwaliteit van de geplande maatregelen, die aan de hand van een puntensysteem worden beoordeeld, is bepalend voor de selectie. Dit gaat over de innovatie-inhoud van het project, het belang voor de regio en de implementatie van transversale doelen, zoals of het project regionale identiteit creëert, samenwerking ondersteunt of vrijwillige structuren versterkt.

Bovendien moet het projectidee in het algemeen in aanmerking komen voor financiering en de uitvoering van de actiegebieden van de Local Integrated Development Strategy (LILE) ondersteunen. Dit zijn: het verder ontwikkelen van de belevingskwaliteit, het met plezier ontdekken van de regio, het vormgeven van duurzaamheid voor de toekomst, het opwaarderen van het cultuurlandschap en het beleven van een diverse geschiedenis.

In deze oproep kunnen projectprofielen worden ingediend voor alle actiegebieden van de LEADER-ontwikkelingsstrategie (LILE) Rheinhessen 2014-2020.


De LEADER-regio Rheinhessen omvat het gebied van de verenigingsgemeenschappen Alzey-Land, Eich, Wöllstein, Wonnegau, Wörrstadt, Bodenheim, Rhein-Selz en delen van de verenigingsgemeenschappen Gau-Algesheim, Nieder-Olm, Sprendlingen-Gensingen, Bad Kreuznach en de stad Alzey . Een kaart van het LAG-gebied vindt u op www.rheinhessen.de/unser-gebiet


Het projectprofiel, dat als basis dient voor het besluitvormingsproces voor de LAG, moet voor 19 mei 2020 worden ingevuld en ingediend bij het Rheinhessen LAG-kantoor en kan worden gedownload van www.rheinhessen.de/formulare-fuer-projekttraeger.

Houd er rekening mee dat een financieringsaanvraag binnen 3 maanden na een positief selectiebesluit van de lokale actiegroep moet worden ingediend bij het subsidieverlenende bureau (ADD Trier) en een niet tijdige (volledige) aanvraag zal resulteren in het annuleren van het projectgerelateerde positieve selectiebesluit en het reserveren van de financiering.

Heeft u een idee dat past bij LILE Rheinhessen? Heeft u ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met de regionale directie van de LEADER-regio Rheinhessen: Sandra Lange, tel. 06731 - 408 1023, e-mail: lag@alzey-worms.de

De feiten in één oogopslag

Datum van de oproep 19 juni 2020
Deadline voor het indienen van aanvragen 19 juli 2020
Geschatte selectiedatum 31 augustus 2020
Deadline voor het indienen van de projectaanvraag bij de ADD 30 november 2020

Onderwerpgebieden waarvoor aanvragen kunnen worden gedaan

Alle actiegebieden van de LILE Rheinhessen 2014-2020
Bedrag van het beschikbare budget voor deze call € 183.000 (inclusief ELFPO-middelen: € 123.000)
Evaluatie- en selectiecriteria van de LAG Rheinhessen www.rheinhessen.de/verfahren

Adres voor het indienen van aanvragen en verdere informatie


Bureau van de LAG Rheinhessen c / o Wirtschaftsförderungsgesellschaft Alzey-Worms mbH

Regiomanager Sandra Lange

Ernst-Ludwig-Strasse 36 55232 Alzey

Tel. 06731-408 1023

Fax: 06731-408 1500

E-mail: lag@alzey-worms.de

Contactgegevens:

Contactgegevens: