wormen-dom-st-peter-c-uwe-feuerbach_uwe4713, © Uwe Feuerbach© Uwe Feuerbach
wormen-dom-st-peter-c-uwe-feuerbach_uwe4730, © Uwe Feuerbach© Uwe Feuerbach

De romaanse zuilenbasiliek met transept werd tussen 1125/1130 en 1181 gebouwd op de fundamenten van de door bisschop Burchard gebouwde kathedraal. De huidige kathedraal bevindt zich in het gebied van de voormalige kathedraal. Romeins forum, waar in de late en post-Romeinse tijd ook een basiliek was gevestigd. Bij het zogenaamde keizerlijke portaal aan de noordkant speelde de "ruzie van de koninginnen" in het Lied van de Nibelungs. Het gotische zuidportaal, het portaal voor het volk, met zijn figuratieve vormgeving als een "stenen prentenbak", toont een bijzonderheid. Vlak ernaast staat de gotische Sinterklaaskapel. Binnenin de kathedraal zijn er Romaanse en laatgotische stenen beelden te zien, het oostelijke koor werd na de verwoesting van de stad in 1689 in barokstijl ingericht. Het hoogaltaar is gemaakt door Balthasar Neumann. In 1048 vond in de kathedraal een pauselijke verkiezing plaats: Bisschop Bruno von Tuol werd hier tot paus Leo IX gekozen. Vijf generaties van de Salische hertogen (10de-11de eeuw) dienden de kathedraal als hun begraafplaats. Tot de sloop in 1807 stond de doopkapel van Sint Jan met een decogonale plattegrond voor de zuidzijde.

Dom St. Peter Worms, Südseite
Dom St. Peter Worms, Blick Richtung Altar
Dom St. Peter Worms, Eingang Südportal