Juni 2020

Bevordering van regionale waardeketens op het platteland

Oproep voor financiering door het ministerie ter bevordering van regionale waardeketens op het platteland

Het Ministerie van Economie, Transport, Land- en Wijnbouw van Rijnland-Palts wil met investeringssteun specifiek kleine en micro-ondernemingen op het platteland, zoals bakkers en slagers, versterken die bijdragen aan het regionale aanbod.

Binnenkort:

Begunstigden: micro- en kleine bedrijven die landbouwproducten verwerken en / of verhandelen in de eerste of tweede verwerkingsfase. Dit betreft bedrijven met maximaal 50 medewerkers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro.

Pure horecazaken zijn uitgesloten van deze financiering.

Financieringsdoelen:

Versterking van de ontwikkelingsvooruitzichten voor kleine en micro-ondernemingen in plattelandsgebieden en het veiligstellen van werkgelegenheid en aanbod.

Financieringsachtergrond:

Rijnland-Palts (behalve steden met meer dan 60.000 inwoners).

Minimaal investeringsvolume:

€ 20.000 subsidiabele investeringskosten.

Financieringspercentage:

Regelmatig 30%, als het uitgangsproduct een regionaal kwaliteitsproduct is 40%.

Maximaal financieringsbedrag:

€ 200.000. De de minimis-subsidies die in het huidige en de twee voorgaande belastingjaren zijn toegekend, worden verrekend met het bedrag.

Financieringsobject:

Investeringen in de eerste en tweede verwerkingsfase, die worden gebruikt voor het verzamelen, opslaan, koelen, sorteren, voorbereiden, verpakken, etiketteren, verwerken of afzetten van marktconforme landbouwproducten.

Algemene engineering, bouwvergunningen en voorbereidende planningskosten komen ook in aanmerking als onderdeel van de investering.

Geschiktheid voor financiering:

Bedieningsconcept, beschrijving van het project

Investeringsconcept / planinvestering leidt tot het behoud van hulpbronnen en

Verbetering van milieu-, natuur-, consumenten- of dierenbescherming.

Deadlines:

Aanvraaggoedkeuring in december 2022

Aanvraag voor definitieve betaling uiterlijk 30 juni 2023

Past uw idee bij de financieringsmogelijkheden?

Neem bij deze vraag contact op met de volgende contactpersoon:

Voor advies:

Kamer van Ambachten in Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz

Telefoon 0261398-0, fax 0261398-398, hwk@hwk-koblenz.de

Als u vragen heeft over het bouwen van een waardeketen:

Bioland eV, kantoor Rijnland-Palts / Saarland, Kaiserstraße 18, 55116 Mainz

Tel. 06131 23979-41, fax 06131 23979-49, info-rps@bioland.de

Landbouwkamer Rijnland-Palts, adviserend team Inkomensalternatieven, Burgenlandstrasse 7, 55543 Bad Kreuznach

Tel. 0671793-0, fax 0671793-17155, Beratung@lwk-rlp.de

Contactgegevens:

Contactgegevens: