Januari 2019

Registratiedata voor projecten in het kader van het boomgaardinitiatief

Vanwege het bijzondere belang van het onderwerp boomgaarden is het LEADER-boomgaardeninitiatief 2014-2020 gelanceerd in het EULLE Monitoring Committee onder leiding van staatssecretaris Andy Becht.

Het doel van dit initiatief is het promoten en ondersteunen van projecten die rechtstreeks verband houden met de uitbreiding, het onderhoud en de verzorging van boomgaarden via de LEADER-maatregelen.

Voor projectsponsors die een project willen uitvoeren met een thematische focus op boomgaarden, betekent dit dat er nu financiering beschikbaar is buiten het LEADER-budget van de regio.

De deadline voor het indienen van de volgende aanvraag voor individuele projecten en voor samenwerkingsprojecten is 15 augustus 2019, voor alle projecten (inclusief kleine individuele projecten) 15 februari 2020.

De algemene voorwaarden en procedures voor (her) financiering van boomgaardprojecten, alsmede de selectiecriteria vindt u hiernaast.

Bent u geïnteresseerd in de uitvoering van een project op het gebied van boomgaarden of wilt u meer weten over het boomgaardeninitiatief, dan staan wij tot uw beschikking.

Contactgegevens:

Contactgegevens: