November 2019

Bestuursvergadering van de LAG Rheinhessen

Het bestuur van de LAG Rheinhessen kwam op 13 november 2019 bijeen

In zijn vergadering op 13 november 2019 selecteerde het bestuur van de LAG Rheinhessen in totaal acht verdere LEADER-projecten.

We zijn verheugd dat de weg voor de subsidieprocedure van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling nu kan worden geplaveid voor de geselecteerde projecten.

Meer informatie over de tot dusver geselecteerde projecten vindt u in de rubriek "Onze projecten".

We zullen u ook de notulen van de vergadering bezorgen in het gedeelte "Downloads".

Contactgegevens:

Contactgegevens: