December 2018

Oproep voor het indienen van LEADER-projecten in Rheinhessen

De deadline voor particuliere, non-profit en publieke sponsors is vrijdag 5 april 2019

De lokale actiegroep van de LEADER-regio Rheinhessen start een nieuwe projectoproep in de financieringsperiode 2014 - 2020. Geïnteresseerde particulieren, publieke sponsors, verenigingen en organisaties hebben tot 5 april 2019 de tijd om hun ideeën in te dienen bij het LEADER-kantoor in Alzey. In de huidige oproep is in totaal € 495.000 (inclusief ELFPO-middelen tot € 400.000) beschikbaar voor het subsidiëren van innovatieve projecten in de LEADER-regio Rheinhessen.

De selectie van in aanmerking komende projecten zal waarschijnlijk worden gemaakt door het bestuur van de LAG Rheinhessen op 9 mei 2019 in een aparte vergadering. De kwaliteit van de geplande maatregelen, die aan de hand van een puntensysteem worden beoordeeld, is bepalend voor de selectie. Dit gaat over de innovatie-inhoud van het project, het belang voor de regio en de implementatie van transversale doelen, zoals of het project regionale identiteit creëert, samenwerking ondersteunt of vrijwillige structuren versterkt.

Bovendien moet het projectidee in het algemeen in aanmerking komen voor financiering en de uitvoering van de actiegebieden van de Local Integrated Development Strategy (LILE) ondersteunen. Dit zijn: het verder ontwikkelen van de belevingskwaliteit, het met plezier ontdekken van de regio, het vormgeven van duurzaamheid voor de toekomst, het opwaarderen van het cultuurlandschap en het beleven van een diverse geschiedenis.

In deze oproep kunnen projectprofielen worden ingediend voor alle actiegebieden van de LEADER-ontwikkelingsstrategie (LILE) Rheinhessen 2014-2020.

De LEADER-regio Rheinhessen omvat het gebied van de verenigingsgemeenschappen Alzey-Land, Eich, Wöllstein, Wonnegau, Wörrstadt, Bodenheim, Rhein-Selz en delen van de verenigingsgemeenschappen Gau-Algesheim, Nieder-Olm, Sprendlingen-Gensingen, Bad Kreuznach en de stad Alzey . Een kaart van het LAG-gebied vindt u op www.rheinhessen.de/unser-gebiet

Het projectprofiel, dat als basis dient voor de besluitvorming voor de LAG, moet uiterlijk op 5 april 2019 volledig zijn voltooid en worden ingediend bij het LAG Rheinhessen-kantoor en kan worden gedownload van www.rheinhessen.de/formulare-fuer-projekttraeger .

Houd er rekening mee dat een financieringsaanvraag binnen 6 maanden na een positief selectiebesluit van de lokale actiegroep moet worden ingediend bij het subsidieverlenende bureau (ADD Trier) en een niet-tijdige (volledige) aanvraag zal resulteren in het annuleren van het projectgerelateerde positieve selectiebesluit en het reserveren van de financiering.

Heeft u een idee dat past bij LILE Rheinhessen? Heeft u ondersteuning nodig?

Spreek dan met het regionale management van de LEADER-regio Rheinhessen:
Sandra Lange, telefoon 06731 - 408 1023, e-mail: lag@alzey-worms.de.

De belangrijkste gegevens in één oogopslag
Datum van de oproep 05.12.2018
Deadline voor het indienen van aanvragen 04/05/2019
Geschatte selectiedatum 05/09/2019
Deadline voor het indienen van de projectaanvraag bij de ADD 09/11/2019
Onderwerpgebieden waarvoor aanvragen kunnen worden gedaan Alle actiegebieden van de LILE Rheinhessen 2014-2020
Bedrag van het beschikbare budget voor deze call € 495.000 (waarvan ELFPO-middelen: € 400.000)
Evaluatie- en selectiecriteria van de LAG Rheinhessen www.rheinhessen.de/verfahren

Adres voor het indienen van aanvragen en verdere informatie

Bureau van de LAG Rheinhessen
c / o Bureau voor economische ontwikkeling Alzey-Worms mbH

Regiomanager Sandra Lange
Ernst-Ludwig-Strasse 36
55232 Alzey
Tel. 06731-408 1023
Fax: 06731-408 1500
E-mail: lag@alzey-worms.de

Contactgegevens:

Contactgegevens: