Typische wijngaardbodems in Rheinhessen

De basis: de grond

Bodem is de bovenste laag van de aarde. Het bedekt de rots, soms slechts enkele centimeters dun, maar soms enkele meters dik. De wijnstok gebruikt de grond voor verankering en als voedings- en waterreservoir. Het heeft ook een grote invloed op het microklimaat, wat belangrijk is voor de groei van wijnstokken en het rijpen van druiven.

Loess Pararedzina

löss Pararendzina

vruchtbare, diepe, lichte leemgrond, kleiachtig slib, zeer goede opslagcapaciteit voor plantbeschikbaar grondwater, voldoende beluchting, voedselrijk, kalkhoudend, matig opwarmbaarheid, goede beworteling, hoog groeipotentieel

Löss zand Rigosol

Vruchtbare, diepe, ziltige zandgrond, rijk aan voedingsstoffen, kalkhoudend, goede opslagcapaciteit voor beschikbaar bodemwater voor planten, goede beluchting, goede doorworteling, matige tot goede opwarming, hoog groeipotentieel.

Stuifzand Rigosol

Diepe, kalkrijke zandgrond, slechts matige opslagcapaciteit voor grondwater beschikbaar voor planten, zeer goede beluchting, matige tot goede verwarmbaarheid, meestal voldoende voedzaam, kalkrijk, zeer goed bewortelbaar

Grind zand Regosol

Diepe, grindachtige, leemachtige zandgrond, voldoende opslagcapaciteit voor bodemwater beschikbaar voor planten, droogtestress in droge jaren, zeer goede ventilatie, vaak arm aan voedingsstoffen, licht kalkhoudend, goede verwarmbaarheid door hoog grindgehalte, beperkte wortelruimte

volume Fersiallite

Diepe kleigrond met een stabiele, aardse bodemstructuur, voldoende bergingscapaciteit voor beschikbaar bodemwater voor planten, beperkt tot goede ventilatie, veelal arm aan voedingsstoffen, licht kalkhoudend, matige opwarmbaarheid, soms moeilijk doorwortelbaar

Clay mergel Pelosol

Diepe, kalkrijke kleigrond met een hoog aandeel zwelbare klei, lagere opslagcapaciteit voor beschikbaar bodemwater voor planten, beperkte waterdoorlatendheid en ventilatie, voedselrijk, zeer kalkhoudend, matig opwarmbaar, moeilijk doorwortelbaar

Zand en klei mergel Pararendzina

Diepe, kalkrijke kleigrond met een hoog aandeel zwelbare klei, lagere opslagcapaciteit voor beschikbaar bodemwater voor planten, beperkte waterdoorlatendheid en ventilatie, voedselrijk, zeer kalkhoudend, matig opwarmbaar, moeilijk doorwortelbaar