Basisinformatie over de informatieverplichtingen van Rheinhessen-Touristik GmbH

Informatieplicht bij het verzamelen van persoonsgegevens in overeenstemming met art. 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hoe we omgaan met uw gegevens en uw rechten onder de AVG

Uw gegevens worden bij Rheinhessen-Touristik GmbH voor verschillende taken verwerkt en gereed gehouden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de AVG (Verordening EU 2016/679), een speciale bepaling in een specialistische wet of de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG van 30 juni 2017 (BGBl. I p. 2097) in de huidige versie.

Als persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden verwerkt of als er niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt die worden of zullen worden opgeslagen in een bestandssysteem, wordt het toepassingsgebied van artikel 1 (1) zin 2 BDSG geopend. De BDSG vindt plaats volgens. Artikel 1 (5) van de BDSG is niet van toepassing als de AVG direct van toepassing is.

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, AVG.

Om de verwerking rechtmatig te laten zijn, moeten persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of op een andere toegestane rechtsgrondslag die voortvloeit uit de AVG, uit ander Unierecht of de wet van de lidstaten (Art. 6, lid 1 AVG en overweging 40). Elke verwerking van persoonlijke gegevens vereist een wettelijke basis.

contact

Als u contact met ons opneemt, uw gegevens (naam, contactgegevens, indien door u verstrekt) en uw bericht in overeenstemming met artikel 5, lid 1, lit. b) AVG uitsluitend verwerkt met het oog op de verwerking en afhandeling van uw verzoek. Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b) AVG of artikel 6, lid 1, lit. f) AVG verwerkt om uw verzoek te verwerken.

Brochure bestellingen

Wij verwerken uw bestelgegevens (titel, naam, adres, e-mailadres en andere door u verstrekte gegevens) om onze gratis brochures toe te sturen. De verwerking van de gegevens vindt plaats voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Art. 6 Para. 1 lit. b) AVG) of vanwege ons overheersende belang in de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 Para. 1 lit. f) AVG.
Wij geven uw adresgegevens door aan het bedrijf dat met de levering is belast.

Boekingsvragen

In het kader van boekingsaanvragen verwerken wij de volgende gegevens van u: naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die u verstrekt. De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b) AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor verdere contractinitiatie sturen we uw gegevens naar de aangevraagde serviceprovider.

Boeking van accommodatie en dagelijkse aanbiedingen

Als u accommodatie en dagaanbiedingen boekt, verwerken wij de volgende gegevens van u: (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevensverwerking vindt plaats om het contract na te komen volgens Art. 6 Par. 1 lit. b) AVG.

persberichten

Als u persberichten van ons ontvangt, worden uw gegevens (naam, contactgegevens) alleen gebruikt om de relevante informatie te verstrekken. Uw gegevens worden door ons verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit b) en f) AVG.

Info service

We sturen regelmatig informatie over ons bedrijf, onze aanbiedingen, informatie van onze partnerorganisaties en specialistische artikelen. Als u deze informatie van ons ontvangt, gebeurt dit op basis van art. 6 par. 1 lit b) en f) AVG.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens (Art. 13 Para. 1 lit. a) AVG)

Rheinhessen-Touristik GmbH
Kreuzhof 1
55268 Nieder-Olm
Tel. 06136-923980
E-mail: info@rheinhessen.info
Website: www.rheinhessen.de

Graag maken wij u erop attent dat u in het algemeen de volgende rechten heeft:

  • om geïnformeerd te worden over de doeleinden van de gegevensverwerking en de rechtsgrondslag,
  • U wordt geïnformeerd over de wettelijke basis (zie art. 6 AVG) waarop de gegevensbeheerder is gebaseerd,
  • een mogelijk gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking (zie art. 6 AVG) wordt genoemd,
  • om de naam van de ontvanger of de categorie van ontvanger te krijgen wanneer uw gegevens worden doorgegeven, en
  • om hierover te worden geïnformeerd wanneer uw gegevens naar derde landen worden overgedragen.


Je hebt ook de volgende ...

Toon op kaart

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 4

55232 Alzey

Tel: (0049) 6731 89989 00
E-Mail: info@rheinhessen.info

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 4

55232 Alzey

Tel: (0049) 6731 89989 00
E-Mail: info@rheinhessen.info