Juli 2020

Bestuursvergadering van de LAG Rheinhessen

Het bestuur van de LAG Rheinhessen komt op 31 augustus 2020 bijeen

De selectievergadering van LAG Rheinhessen vindt plaats op maandag 31 augustus 2020 om 17.00 uur in het districtsbestuur van Alzey-Worms, Ernst-Ludwig-Straße 36, 55252 Alzey.

De volgende agendapunten zijn gepland voor de bestuursvergadering:

Punt 1 Welkom door de voorzitter en bepaling van het quorum

Punt 2 Goedkeuring van de notulen van de circulatieprocedure vanaf 6 mei 2020

Punt 3 Informatie over de status van de uitvoering van eerdere resoluties

TOP 4 Samenwerking in het kader van het European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-Agri) met de TH Bingen (besluit)

Punt 5 Beoordeling en resolutie over die ingediend vóór 19 juli 2020
LEADER-project

V 1: Rheinhessen elektrische veerboot

V 2: Ervaar de gastvrijheid van Rheinhessen

V 3: Verhuurderscoaching in Rheinhessen

V 4: Reconstructie en renovatie van de Stadecker Warte

V 5: Historische rondweg Framersheim

V 6: Parkeerplaats voor campers Bellerkirche Eckelsheim

TOP 6 projecten voor voorlopig advies

VB 1: Turtle Bay

Agendapunt 7 Overleg en resolutie over de ingediende aanvragen voor ruilverkaveling en agrarische wegenbouw

LW 1: Uitbreiding van de boerenweg "Am Seckerborn"

Punt 8 Goedkeuring van resoluties over de projecten die zijn ingediend in het kader van de oproep tot financiering "Fietspaden in plattelandsgebieden" (resolutie)

Punt 9 Resolutie over de projecten die zijn ingediend in het kader van de oproep tot financiering "Verbetering van de infrastructuur voor e-bikes en pedelecs" (vernieuwd besluit omdat het projectprofiel is herzien)

Pedelec 1: E-bakfietsen, fietskist, oplaadpunten voor VG Rhein-Selz en haar gemeenten

TOP 10 advies en beslissing over de volgende projectoproep (vaststelling financiering)

TOP 11 De volgende vergadering plannen

ITEM 12 Diversen

Contactgegevens:

Contactgegevens: