Mei 2020

Promotie van landelijke gebieden is nu belangrijker dan ooit

Persbericht van de federale werkgroep van LEADER-actiegroepen in Duitsland

Stedelijke en landelijke gebieden kampen momenteel met grote moeilijkheden. De inspanningen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het platteland, waar meer dan de helft van de Duitsers woont, mogen nu niet ophouden. "Integendeel, de coronapandemie laat zien hoe belangrijk en waardevol regionale benaderingen ter plaatse zijn om uitzonderlijke crisissituaties het hoofd te kunnen bieden", benadrukt de federale werkgroep van LEADER-actiegroepen (BAG LAG). "De ondersteuning van plattelandsgebieden door middel van De Europese Unie, maar ook de complementaire benaderingen die de afgelopen jaren door de federale regering zijn ontwikkeld met het federale plattelandsontwikkelingsprogramma (BULE), blijken in de huidige situatie een troef te zijn voor crisisbeheersing en moeten snel worden uitgebreid en met de nodige middelen worden."

De enorme economische impact van de coronapandemie treft veel gebieden. De roep om overheidssteun is navenant luid en gevarieerd. De eisen staan niet altijd in verhouding tot de mate waarin ze worden beïnvloed. De eindigheid van publieke middelen vereist dus voorzichtigheid en gevoel voor verhoudingen, zeker als het gaat om de vraag naar een herverdeling van middelen. Dit geldt met name voor de steun van de Europese Unie aan plattelandsgebieden.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in Duitsland, met een volume van ongeveer 10 miljard euro voor de financieringsfase 2014-2020, is een van de belangrijkste financieringsbronnen voor plattelandsgemeenschappen, kleine bedrijven en tal van vrijwilligersactoren in onze dorpen. Ongeveer 30% hiervan vormen de onmisbare pijler van de benaderingen van plattelandsontwikkeling. In tienduizenden LEADER-projecten in meer dan 320 landelijke LEADER-regio's worden de sociale infrastructuur, toerisme, cultuur en kleine bedrijven in talloze dorpen ondersteund. Het primaire doel van de projecten is het creëren of verzekeren van gelijke leefomstandigheden en het versterken van veerkracht en weerstand in lastige situaties.

Op veel plaatsen wordt momenteel duidelijk hoe waardevol dergelijke benaderingen zijn, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van buurthulp, wat veel ouderen zekerheid en perspectief geeft. De ondersteuning van een lokaal aanbod van korte afstanden, intelligente benaderingen voor onlineaanbiedingen van kleine, lokale handelaars of de promotie van de productie van regionale producten hebben zichzelf bewezen in de huidige moeilijke tijden. Om de crisis het hoofd te bieden, zal het van cruciaal belang zijn om de talloze actoren uit het maatschappelijk middenveld te ondersteunen, zodat zij hun belangrijke bijdrage aan de gelijkheid van levensomstandigheden in de toekomst kunnen blijven leveren.

Tegelijkertijd heeft de huidige situatie duidelijk gemaakt welke betekenis een uitgebreide digitale infrastructuur in de toekomst zal hebben. Deze inspanningen moeten worden opgevoerd, bijvoorbeeld om kinderen in stad en land dezelfde onderwijskansen te garanderen.

Op dit moment zijn er meer financiële middelen nodig voor plattelandsgebieden om de bedreigde infrastructuur veilig te stellen, maar ook om gederfde inkomsten op te vangen in de culturele sector en in de toerismesector, wat vooral belangrijk is voor veel plattelandsgebieden, en tegelijkertijd nieuwe creatieve ideeën voor regionale aanbodbenaderingen en nieuwe werkgelegenheidskansen ontwikkelen en implementeren.

Het LEADER-programma en de federale gewestbegroting hebben tot dusver een belangrijke bijdrage kunnen en kunnen blijven leveren tot de ondersteuning van deze actoren. De "bottom-up" -benadering is bijzonder geschikt voor gerichte financiering, houdt rekening met de specifieke regionale omstandigheden en vermijdt een inefficiënt "gieterprincipe".

De crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om modeloplossingen in onze plattelandssteden en dorpen te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat het fonds voor plattelandsgebieden en in het bijzonder de LEADER-aanpak nu effectief en snel kan worden gebruikt om de negatieve effecten van de Corona-crisis het hoofd te bieden, is naast betere financiering een aanzienlijke vermindering van de bureaucratische hindernissen vereist om de fondsen snel en zonder belemmeringen te krijgen om ze te kunnen gebruiken waar ze het meest nodig zijn. De voorzitter van de BAG LAG ...

Contactgegevens:

Contactgegevens: