Electoral Palace
Electoral Palace
Electoral Palace
Electoral Palace
Electoral Palace
Electoral Palace

Kiespaleis

The Mainz "Gut Stubb"

Als je over de Theodor-Heuss-Brücke naar Mainz komt, valt het meteen op: het markante, zandsteenrode keurvorstelijk paleis, dat 75 meter lang is aan het Rijnfront. Het is alsof de stad haar bezoekers het hoogtepunt van haar geschiedenis wil laten zien: haar hoogtijdagen als verkiezingsresidentie.

Het kasteel is uniek gevormd door de Duitse late Renaissance. Het voormalige Duitse Ordehuis en de Nieuwe Wapenkamer bevinden zich in de directe omgeving. Het onderscheidt zich van deze twee laatbarokke gebouwen door de virtuoze ontwerptaal van de gevel.

Als gastheer van de Carnival-televisiesessie "Mainz blijft Mainz, terwijl het zingt en lacht", is de grote hal van het belangrijkste seculiere gebouw van de stad bekend buiten de staatsgrenzen.

Kiespaleis in één oogopslag

Cijfers, Gegevens, Feiten

Opgericht: 1627 tot 1752
Bouwers: keurvorst Georg Friedrich von Greiffenklau zu Vollrads (1626-1629), Matthias von Saarburg onder keurvorst von der Leyen (1675-1678), ridder Grünstein (1751-1752)
Stijl: laat werk van de Duitse Renaissance

Historisch

Aartsbisschop Diether von Isenburg liet het vorige gebouw, de Martinsburg, bouwen in 1478. Als fort en koninklijke residentie werd het versterkt met een muur, een gracht en hoektorens met kantelen. Maar in de 16e eeuw voldeed het niet meer aan de toegenomen behoefte aan vertegenwoordiging van de keurvorsten van Mainz.
Voltooiing van de kasteelconstructie

Keurvorst Georg Friedrich von Greiffenklau liet daarom in 1627, midden in de Dertigjarige Oorlog, de eerste steen leggen voor het nieuwe paleis. De nieuwe vleugel verbond het kasteel met het kanselarijgebouw aan het oostelijke uiteinde van de huidige Große Bleiche en de St. Gangolf collegiale kerk, het enige religieuze gebouw uit de Renaissance (gebouwd in 1555-1582). In 1814 werden beide gesloopt.

De bouw van het kasteel ging echter gepaard met lange onderbrekingen. Niettemin bleven de plannen van de onbekende architect geldig tot de late oplevering in 1752. Samen met de zuidvleugel en de stenen hal met één verdieping uit 1807 heeft het kasteel drie vleugels.
Veranderend gebruik

Slechts een korte tijd - tot 1797 - diende het kasteel zijn vorstelijke doel. Na de val van het electoraat in 1806 werd het echter gebruikt als kazerne, ziekenhuis, douane-entrepot en douane. Vanaf 1842 trokken de stadsbibliotheek, de fotogalerij, het oudheidmuseum en het Romeins-Germaans centraal museum er hun intrek. Alleen de laatste is tot op de dag van vandaag in de oostvleugel gebleven.
Tweede Wereldoorlog en wederopbouw

Het kasteel, dat in 1942 was uitgebrand, werd vanaf 1948 gerestaureerd. In 1990 werden de gevels opnieuw geverfd met de originele rode verf, die het gebouw de populaire naam "rood kasteel" gaf. De kunsthistoricus Georg Dehio drukte zich echter respectvoller uit. Hij typeerde het kieskasteel als een gebouw "... van een fijn en elegant Cultuur die in de Duitse Renaissance niet meer terug te vinden is ”.

Architectuur

Het kasteel is het belangrijkste seculiere gebouw in de stad, een gebouw met een nationale status. Met zijn ongewoon rijke, gedifferentieerde structuur, vooral zijn ramen en erkers, overtreft het volgens het oordeel van kunsthistorici zelfs het kasteel van Heidelberg.

Hoewel het kasteel al in de barokperiode werd gebouwd, is het uniek gevormd door de maniëristische vormen van de Duitse late renaissance. Er is weinig vergelijkbaar met zo'n rang. Daarom oordeelde de belangrijke kunsthistoricus Georg Dehio al in 1906 dat het "... van een fijne en elegante cultuur was die niet terug te vinden is in de Duitse Renaissance".

Vandaag

De gevels van het keurvorstelijk paleis met hun karakteristieke decoratieve elementen zijn bewaard gebleven. Daarachter is de noordvleugel van het paleis nu een congres- en evenementenlocatie. Hier is ook het Romeins-Germaans Centraal Museum gevestigd.

Tv-kijkers zijn vooral bekend met de Grote Zaal van het belangrijkste seculiere gebouw van de stad: de carnavalsessie "Mainz blijft Mainz, hoe het zingt en lacht" vindt hier elk jaar plaats.