Romeinen in Rheinhessen

Deelgebied 5.1 Historisch erfgoed

De Romeinen en hun culturele erfgoed fascineren veel mensen en hebben ook en vooral in Rheinhessen een sterke identiteit scheppende kracht. Met het project "Romeinen in Rheinhessen" wordt het rijke bewijs van de Romeinse cultuur in Rheinhessen toegankelijk gemaakt voor de bevolking door middel van netwerken en het ontsluiten van grondmonumenten en archeologische vondsten. De communicatie dient plaats te vinden via flyers met kaart en beschrijving van de deeldoelen, een internetpresentatie en uniform bedacht en ontworpen informatieborden ter plaatse. Daarnaast wordt er een film gemaakt over het onderwerp "Romeinen in Rheinhessen".

Het project brengt momenteel dertien locaties in Rheinhessen samen, waar het Romeinse verleden gewaardeerd en toegankelijk gemaakt moet worden voor bezoekers. Het staat echter ook open voor de opname van andere locaties in de toekomst.

Met het project wordt het thema "Romeinen in Rheinhessen" integraal en gezamenlijk benaderd. Afstemming, gezamenlijke presentatie en marketing zijn daarmee gegarandeerd. Door de gezamenlijke aanpak en gezamenlijke marketing wordt een beduidend meer effect en uitstraling bereikt dan wanneer elke locatie alleen het historisch erfgoed waardeert en vermarkt.

Uniforme kwaliteitsnormen zijn bedoeld om te voorkomen dat individuele punten door gebrek aan zorg na verloop van tijd uit de reeks gepresenteerde monumenten vallen. Tegelijkertijd zullen er normen worden gesteld voor de uitbreiding met nieuwe locaties. Met het project wordt een link gelegd naar de belangrijke contactpunten voor de Romeinse geschiedenis in Mainz en Worms en naar de regionale musea met hun belangrijke Romeinse collecties.

Inhoud en doelen

  •   Waardering van het Romeinse verleden in Rheinhessen
  • Netwerken van de afzonderlijke sites van de Romeinse cultuur
  • Synergie-effecten door gezamenlijke presentatie en marketing
  • Uniforme kwaliteitsnormen voor de gepresenteerde vondsten
  • Open samenwerking waaraan andere locaties kunnen deelnemen
  • Links naar musea en belangrijke contactpunten voor de Romeinse geschiedenis

Overzicht van feiten
Vervoerder: Districtsbestuur Mainz-Bingen
Contactpersoon: Ralph Heinrichs
LAG-conclusie uit: 13-11-2019
Financieringsvolume (aangevraagd): € 70.000 ELFPO-middelen
Periode van implementatie: 2020-2021

Contactgegevens:

Contactgegevens: