Masterplan netwerkcultuur

Deelgebied 5.1 Historisch erfgoed

Het jubileumjaar "200 jaar Rheinhessen" in 2016 duidde op het potentieel van regionale cultuur dat geactiveerd kan worden wanneer netwerken gesloten en gecoördineerd en fulltime op de markt worden gebracht. Dit geldt zowel voor het rijke historische erfgoed van de regio als voor het diverse culturele aanbod, dat vaak op vrijwillige basis met grote inzet wordt aangeboden. Met name voor het landelijke gebied Rheinhessen is er een enorm, nog onbenut potentieel voor netwerking en coördinatie, voor uitwisseling en gezamenlijke marketing.

Om te netwerken, versterken en ondersteunen en tot stand te brengen op lange termijn culturele aanbiedingen en activiteiten, evenals de lokale actoren in de culturele sector in Rheinhessen, moet een masterplan voor netwerkcultuur worden opgesteld, dat in concrete, 'op maat gemaakte' voorstellen laat zien hoe de regio presteert. Kan de toekomst vormgeven in termen van cultuurbeleid.

Een belangrijk doel is het ontwikkelen van een structureel voorstel voor toekomstig fulltime management, dat nauw wordt gecoördineerd met de verantwoordelijke politieke besluitvormers. Taken zoals het ondersteunen en adviseren van regionale netwerken op het gebied van cultuur,
Nieuwe netwerken bouwen, public relations, ontwikkelen
Projecten, samenwerking met vrijwilligerswerk, fondsenwerving en regionaal
Dit nieuw gecreëerde werk zou van dit nieuwe werk kunnen profiteren
Structureel element kan dan worden overgenomen.

Inhoud en doelen:

  • Ontwikkeling van een structureel voorstel voor een toekomstig fulltime management.
  • Ontwikkeling van voorstellen en maatregelen hoe de kwaliteit van de ervaring in de regio kan worden verhoogd voor alle relevante doelgroepen door samenwerking tussen stad en platteland op te nemen.
  • Ontwikkeling van een gecoördineerd marketingconcept voor cultuur en toerisme. Hier moet er een nauwe afstemming zijn met de toeristische actoren en de doelstellingen van de nieuwe toeristische strategie van Rheinhessen.

Overzicht van feiten
Vervoerder: District Centrum voor Volwassenenonderwijs Mainz-Bingen e. V.
Contactpersoon: Monika Nickels
LAG-beslissing van: 20 november 2018
Financieringsvolume: € 37.485 ELFPO-middelen
12.495 € overheidsfinanciering
Periode van implementatie: 2019-2020

Contactgegevens:

Contactgegevens: