09/05/2019 Er is een ontwikkelingsplan voor fietstoerisme beschikbaar

Competitief toeristisch fietsroutenetwerk gepland voor Rheinhessen

In de toerismestrategie Rheinhessen 2025 wordt de heroriëntatie van het fietstoerisme genoemd als een van de belangrijkste ontwikkelingsdoelen. Dit kan nu gestart worden op basis van het “Ontwikkelingsplan Fietstoerisme”. De 100 pagina's tellende paper die vandaag door het planbureau BTE Tourismus- & Regionalberatung werd gepresenteerd, vat de essentiële bevindingen en kernresultaten van het project samen en geeft het startsein voor de implementatie van de geplande maatregelen.

Het ontwikkelingsplan geeft het tijdschema voor de verdere ontwikkeling van het fietstoerisme in Rheinhessen. Het startpunt was een analyse van de sterke en zwakke punten, die kon bevestigen dat de regio een groot potentieel had op het gebied van fietstoerisme, maar tegelijkertijd de noodzaak van actie identificeerde.

Concurrentievermogen door kwaliteit

Het doel van het ontwikkelingsplan is het aanbod van fietstoerisme af te stemmen op de behoeften van de doelgroepen en Rheinhessen te positioneren in de competitie van fietsbestemmingen. Dat kan alleen met een consequente doorontwikkeling van de kwaliteit van het gehele aanbod. Belangrijke aspecten zijn een belevings- en servicegerichte routebegeleiding, het verbeteren van de kwaliteit van het pad en een veilige OV-verbinding. Een model voor duurzame financiering van routemanagement en marketing levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitszorg.

Circulaire routes maken gebruik van bestaand potentieel

Het toekomstige netwerk van toeristische fietspaden zal voor een groot deel bestaan uit cirkelvormige routes met een lengte van 20 tot 60 km. Deze zijn gebaseerd op zogenaamde kristallisatiesites die beschikken over essentiële infrastructuur zoals accommodatie, restaurants en openbaar vervoerverbindingen. Wat ze allemaal gemeen hebben, is het streven om de belangrijkste onderwerpen voor profilering als fietsbestemming - wijn, cultuur, Rijn en uitgestrektheid - bijzonder tastbaar te maken.

Brede goedkeuring voor verdere verbeteringen

Waar de gewenste kwaliteit nog niet is bereikt, geeft het wielontwikkelingsplan actiegebieden aan waarop de gemeenten, toerismeprofessionals en dienstverleners actie moeten ondernemen.

Districtsbestuurder Ernst Walter Görisch, plaatsvervangend voorzitter van Rheinhessen-Touristik GmbH, is verheugd over de grote steun van de gemeenten, ook buiten de gewestgrenzen: “De verenigingsgemeenten en steden hebben het ontwikkelingsplan met een fundamentele beslissing gesteund. Op basis hiervan kunnen we starten met de implementatie. Ons doel is om de eerste routes in 2022 op de markt te kunnen brengen. "

Mogelijk dankzij LEADER-financiering

Het "Ontwikkelingsplan voor fietstoerisme" is tot stand gekomen dankzij financiering van LEADER. Vier LAG's (Donnersberg / Lauterer Land, Soonwald-Nahe, Rhein-Haardt, Werelderfgoed Boven Midden-Rijndal) waren betrokken bij dit samenwerkingsproject onder leiding van LAG Rheinhessen. Het projectvolume bedroeg € 35.000; waarvan € 24.500 LEADER-financiering.

U kunt meer informatie en het eindrapport downloaden op www.rheinhessen.de/radtouristischer-entwicklungsplan

Toon op kaart

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Ingrid Weigerding

Kreuzhof 1

55268 Nieder-Olm

Tel: (0049) 6136 9239813
E-Mail: ingrid.weigerding@rheinhessen.info

Contactgegevens:

Rheinhessen-Touristik GmbH

Kreuzhof 1

55268 Nieder-Olm

Tel: (0049) 6136 9239813
E-Mail: ingrid.weigerding@rheinhessen.info