Das Weinhöfchen
Weinglas

Opening hours

 • 01.01.2023 to 31.12.2050
  Sun: 12:00 to 14:00 o'clock
 • 01.01.2023 to 31.12.2050
  Thu: 17:00 to 22:30 o'clock
 • 01.01.2023 to 31.12.2050
  Fri, Sat: 17:00 to 23:00 o'clock
 • 01.01.2023 to 31.12.2050
  Tue, Wed: 17:00 to 22:00 o'clock
 • 03.01.2024 to 03.01.2024
  Sun: 17:00 to 22:30 o'clock